Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABORSKA

Aktualność danych:

GABORSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

120

kobiet

Męska forma nazwiska to GABORSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2846. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABORSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie7 kobiet

 • mazowieckie5 kobiet

 • opolskie6 kobiet

 • podkarpackie17 kobiet

 • pomorskie4 kobiety

 • śląskie23 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • wielkopolskie4 kobiety

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).