Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABORSKI

Aktualność danych:

GABORSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (26 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

126

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GABORSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABORSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • łódzkie26 mężczyzn

  • małopolskie9 mężczyzn

  • opolskie6 mężczyzn

  • podkarpackie16 mężczyzn

  • śląskie20 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie14 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).