Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRIELCZYK

Aktualność danych:

GABRIELCZYK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (50 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 150 osób, z czego:

76

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2890. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRIELCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 14 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • opolskie24 mężczyzn, 26 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).