Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRIELSKA

Aktualność danych:

GABRIELSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 48 osób, z czego:

48

kobiet

Męska forma nazwiska to GABRIELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRIELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • małopolskie6 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie15 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).