Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRUŚ

Aktualność danych:

GABRUŚ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (106 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 344 osoby, z czego:

176

kobiet

168

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2790. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2773. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRUŚ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie33 mężczyzn, 31 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • łódzkie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie33 mężczyzn, 40 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie52 mężczyzn, 54 kobiety

  • wielkopolskie6 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 10 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).