Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRUK

Aktualność danych:

GABRUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (107 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 246 osób, z czego:

131

kobiet

115

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2835. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2826. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie17 mężczyzn, 15 kobiet

  • mazowieckie3 kobiety

  • opolskie53 mężczyzn, 54 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie18 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).