Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRYCHOWICZ

Aktualność danych:

GABRYCHOWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (113 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 259 osób, z czego:

122

kobiety

137

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2844. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2804. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRYCHOWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie64 mężczyzn, 49 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • mazowieckie24 mężczyzn, 24 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).