Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRYELSKA

Aktualność danych:

GABRYELSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (74 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 249 osób, z czego:

249

kobiet

Męska forma nazwiska to GABRYELSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2717. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRYELSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 kobiety

 • kujawsko-pomorskie27 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie10 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie3 kobiety

 • mazowieckie15 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podlaskie4 kobiety

 • pomorskie8 kobiet

 • śląskie12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie74 kobiety

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).