Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRYJĄCZYK

Aktualność danych:

GABRYJĄCZYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie łódzkim.

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

11

kobiet

4

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.75.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2955. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2937. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRYJĄCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie5 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).