Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRYLEWICZ

Aktualność danych:

GABRYLEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (55 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 155 osób, z czego:

78

kobiet

77

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2845. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2849. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRYLEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie31 mężczyzn, 24 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie22 mężczyzn, 22 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: