Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRYLISZYN

Aktualność danych:

GABRYLISZYN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (68 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 106 osób, z czego:

54

kobiety

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2869. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2874. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRYLISZYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie29 mężczyzn, 39 kobiet

  • lubuskie2 mężczyzn

  • opolskie9 mężczyzn, 11 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).