Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRYLUK

Aktualność danych:

GABRYLUK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (56 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 125 osób, z czego:

66

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRYLUK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie26 mężczyzn, 30 kobiet

  • lubuskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).