Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRYNIEWSKA

Aktualność danych:

GABRYNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 31 osób, z czego:

31

kobiet

Męska forma nazwiska to GABRYNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRYNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • lubuskie14 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • wielkopolskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).