Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABRYSZ

Aktualność danych:

GABRYSZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (146 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 405 osób, z czego:

211

kobiet

194

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.09.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2755. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2747. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABRYSZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie74 mężczyzn, 72 kobiety

 • lubuskie18 mężczyzn, 13 kobiet

 • łódzkie4 kobiety

 • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • mazowieckie2 mężczyzn

 • opolskie28 mężczyzn, 24 kobiety

 • podkarpackie4 mężczyzn, 11 kobiet

 • śląskie31 mężczyzn, 35 kobiet

 • świętokrzyskie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • wielkopolskie12 mężczyzn, 12 kobiet

 • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).