Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACHEWICZ

Aktualność danych:

GACHEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (72 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 186 osób, z czego:

84

kobiety

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.82.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2882. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2839. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACHEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie45 mężczyzn, 27 kobiet

  • łódzkie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie35 mężczyzn, 35 kobiet

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 6 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: