Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACHOWSKA

Aktualność danych:

GACHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (37 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 82 osoby, z czego:

82

kobiety

Męska forma nazwiska to GACHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2884. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie37 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • pomorskie12 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie12 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).