Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACHOWSKI

Aktualność danych:

GACHOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

86

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GACHOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2855. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACHOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie39 mężczyzn

  • małopolskie5 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • pomorskie15 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie9 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).