Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACIA

Aktualność danych:

GACIA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (92 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 251 osób, z czego:

125

kobiet

126

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.99.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2841. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2815. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACIA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 24 kobiety

  • lubuskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • łódzkie11 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie49 mężczyzn, 43 kobiety

  • zachodniopomorskie16 mężczyzn, 14 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).