Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACKIEWICZ

Aktualność danych:

GACKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubelskim (20 osób), warmińsko-mazurskim (20 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 117 osób, z czego:

55

kobiet

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2911. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 mężczyzn, 7 kobiet

  • lubelskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • łódzkie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 5 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 6 kobiet

  • podlaskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie12 mężczyzn, 8 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).