Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACKOWSKA

Aktualność danych:

GACKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (657 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1150 osób, z czego:

1150

kobiet

Męska forma nazwiska to GACKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1827. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie35 kobiet

 • kujawsko-pomorskie657 kobiet

 • lubelskie6 kobiet

 • lubuskie9 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie14 kobiet

 • mazowieckie42 kobiety

 • opolskie16 kobiet

 • podkarpackie20 kobiet

 • podlaskie5 kobiet

 • pomorskie150 kobiet

 • śląskie28 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie35 kobiet

 • zachodniopomorskie26 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: