Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACOŃ

Aktualność danych:

GACOŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (152 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 406 osób, z czego:

197

kobiet

209

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2769. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2732. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie19 mężczyzn, 17 kobiet

  • małopolskie86 mężczyzn, 66 kobiet

  • mazowieckie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • pomorskie16 mężczyzn, 20 kobiet

  • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • świętokrzyskie38 mężczyzn, 36 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 9 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).