Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACZEWSKA

Aktualność danych:

GACZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (9 osób), łódzkim (9 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 46 osób, z czego:

46

kobiet

Męska forma nazwiska to GACZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2877. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • lubelskie6 kobiet

  • łódzkie9 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie5 kobiet

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).