Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACZKOWSKA

Aktualność danych:

GACZKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (112 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 271 osób, z czego:

271

kobiet

Męska forma nazwiska to GACZKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2695. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACZKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie112 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • łódzkie15 kobiet

 • małopolskie6 kobiet

 • mazowieckie48 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • podlaskie14 kobiet

 • śląskie9 kobiet

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie2 kobiety

 • wielkopolskie13 kobiet

 • zachodniopomorskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).