Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACZOREK

Aktualność danych:

GACZOREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (226 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 347 osób, z czego:

174

kobiety

173

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2749. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2753. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACZOREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie114 mężczyzn, 112 kobiet

  • mazowieckie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie28 mężczyzn, 28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).