Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACZYŃSKA

Aktualność danych:

GACZYŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (80 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 483 osoby, z czego:

483

kobiety

Męska forma nazwiska to GACZYŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2483. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACZYŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie80 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie43 kobiety

 • łódzkie62 kobiety

 • małopolskie5 kobiet

 • mazowieckie53 kobiety

 • opolskie20 kobiet

 • podkarpackie3 kobiety

 • pomorskie9 kobiet

 • śląskie42 kobiety

 • wielkopolskie59 kobiet

 • zachodniopomorskie27 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).