Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GACZYŃSKI

Aktualność danych:

GACZYŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 459 osób, z czego:

459

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GACZYŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2482. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GACZYŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie86 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn

 • lubelskie9 mężczyzn

 • lubuskie48 mężczyzn

 • łódzkie52 mężczyzn

 • małopolskie3 mężczyzn

 • mazowieckie59 mężczyzn

 • opolskie23 mężczyzn

 • pomorskie9 mężczyzn

 • śląskie37 mężczyzn

 • wielkopolskie54 mężczyzn

 • zachodniopomorskie42 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).