Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAD

Aktualność danych:

GAD – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (471 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1297 osób, z czego:

643

kobiety

654

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2323. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2287. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAD w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie40 mężczyzn, 32 kobiety

 • kujawsko-pomorskie14 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubelskie21 mężczyzn, 26 kobiet

 • lubuskie12 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie27 mężczyzn, 25 kobiet

 • małopolskie40 mężczyzn, 43 kobiety

 • mazowieckie19 mężczyzn, 16 kobiet

 • opolskie23 mężczyzn, 19 kobiet

 • podkarpackie7 mężczyzn, 9 kobiet

 • pomorskie24 mężczyzn, 19 kobiet

 • śląskie98 mężczyzn, 99 kobiet

 • świętokrzyskie248 mężczyzn, 223 kobiety

 • wielkopolskie10 mężczyzn, 8 kobiet

 • zachodniopomorskie37 mężczyzn, 42 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: