Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADŻAŁA

Aktualność danych:

GADŻAŁA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (31 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

57

kobiet

41

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.39.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2900. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADŻAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 15 kobiet

  • opolskie15 mężczyzn, 16 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).