Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADALIŃSKA

Aktualność danych:

GADALIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 141 osób, z czego:

141

kobiet

Męska forma nazwiska to GADALIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADALIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie34 kobiety

  • łódzkie6 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie20 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie17 kobiet

  • wielkopolskie14 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).