Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADALIŃSKI

Aktualność danych:

GADALIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

135

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GADALIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2806. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADALIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie44 mężczyzn

  • łódzkie4 mężczyzn

  • mazowieckie20 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie17 mężczyzn

  • wielkopolskie16 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).