Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADAWSKA

Aktualność danych:

GADAWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 273 osoby, z czego:

273

kobiety

Męska forma nazwiska to GADAWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2693. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADAWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie44 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubelskie5 kobiet

 • lubuskie6 kobiet

 • łódzkie10 kobiet

 • małopolskie12 kobiet

 • mazowieckie10 kobiet

 • opolskie19 kobiet

 • podkarpackie11 kobiet

 • podlaskie3 kobiety

 • pomorskie21 kobiet

 • śląskie27 kobiet

 • świętokrzyskie84 kobiety

 • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).