Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADECKA

Aktualność danych:

GADECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 375 osób, z czego:

375

kobiet

Męska forma nazwiska to GADECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2591. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie16 kobiet

 • kujawsko-pomorskie4 kobiety

 • lubelskie8 kobiet

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie37 kobiet

 • małopolskie30 kobiet

 • mazowieckie88 kobiet

 • opolskie7 kobiet

 • pomorskie40 kobiet

 • śląskie20 kobiet

 • świętokrzyskie41 kobiet

 • warmińsko-mazurskie5 kobiet

 • wielkopolskie8 kobiet

 • zachodniopomorskie11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: