Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADOMSKA

Aktualność danych:

GADOMSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (1292 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 3529 osób, z czego:

3529

kobiet

Męska forma nazwiska to GADOMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

620. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADOMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie149 kobiet

 • kujawsko-pomorskie160 kobiet

 • lubelskie52 kobiety

 • lubuskie69 kobiet

 • łódzkie199 kobiet

 • małopolskie37 kobiet

 • mazowieckie1292 kobiety

 • opolskie46 kobiet

 • podkarpackie67 kobiet

 • podlaskie116 kobiet

 • pomorskie175 kobiet

 • śląskie195 kobiet

 • świętokrzyskie27 kobiet

 • warmińsko-mazurskie250 kobiet

 • wielkopolskie244 kobiety

 • zachodniopomorskie152 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: