Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADULA

Aktualność danych:

GADULA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (116 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 322 osoby, z czego:

167

kobiet

155

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2799. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2786. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADULA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • lubelskie4 kobiety

  • łódzkie63 mężczyzn, 53 kobiety

  • małopolskie43 mężczyzn, 46 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie15 mężczyzn, 22 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: