Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADULSKA

Aktualność danych:

GADULSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (14 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 60 osób, z czego:

60

kobiet

Męska forma nazwiska to GADULSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADULSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 kobiet

  • łódzkie14 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • podkarpackie4 kobiety

  • pomorskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).