Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZALIŃSKA

Aktualność danych:

GADZALIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

kobiet

Męska forma nazwiska to GADZALIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2886. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZALIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie9 kobiet

  • łódzkie23 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie8 kobiet

  • śląskie7 kobiet

  • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).