Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZIAŁA

Aktualność danych:

GADZIAŁA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (167 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 336 osób, z czego:

154

kobiety

182

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.85.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2812. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2759. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZIAŁA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie4 mężczyzn

  • małopolskie94 mężczyzn, 73 kobiety

  • mazowieckie11 mężczyzn, 4 kobiety

  • opolskie16 mężczyzn, 9 kobiet

  • podkarpackie20 mężczyzn, 23 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).