Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZIAŁOWSKI

Aktualność danych:

GADZIAŁOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: opolskim (3 osoby), pomorskim (3 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 7 osób, z czego:

7

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GADZIAŁOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2934. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZIAŁOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • opolskie3 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).