Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZICKA

Aktualność danych:

GADZICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (38 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 104 osoby, z czego:

104

kobiety

Męska forma nazwiska to GADZICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2819. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie20 kobiet

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • lubelskie38 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • mazowieckie6 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • śląskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).