Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZICKI

Aktualność danych:

GADZICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

111

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GADZICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2830. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie4 mężczyzn

  • lubelskie44 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie10 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).