Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZIEMSKI

Aktualność danych:

GADZIEMSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (10 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 23 osoby, z czego:

23

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GADZIEMSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2918. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZIEMSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).