Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZIKOWSKA

Aktualność danych:

GADZIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

kobiet

Męska forma nazwiska to GADZIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie8 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • pomorskie11 kobiet

  • wielkopolskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).