Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZIMSKA

Aktualność danych:

GADZIMSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (5 osób), łódzkim (5 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 21 osób, z czego:

21

kobiet

Męska forma nazwiska to GADZIMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2945. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZIMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • śląskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).