Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZINOWSKA

Aktualność danych:

GADZINOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (47 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 179 osób, z czego:

179

kobiet

Męska forma nazwiska to GADZINOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZINOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie18 kobiet

  • łódzkie47 kobiet

  • małopolskie7 kobiet

  • mazowieckie20 kobiet

  • pomorskie5 kobiet

  • śląskie11 kobiet

  • wielkopolskie46 kobiet

  • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).