Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GADZINOWSKI

Aktualność danych:

GADZINOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: wielkopolskim (45 osób), łódzkim (45 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 176 osób, z czego:

176

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GADZINOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2765. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GADZINOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie15 mężczyzn

  • łódzkie45 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie24 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie7 mężczyzn

  • wielkopolskie45 mężczyzn

  • zachodniopomorskie19 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).