Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAERTNER

Aktualność danych:

GAERTNER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (55 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 145 osób, z czego:

83

kobiety

62

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.34.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAERTNER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubuskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie5 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie5 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie25 mężczyzn, 30 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).