Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAFFKE

Aktualność danych:

GAFFKE – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (409 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 548 osób, z czego:

258

kobiet

290

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.89.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2708. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2651. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAFFKE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • podkarpackie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie221 mężczyzn, 188 kobiet

  • śląskie9 mężczyzn, 6 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).