Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAGAJEWSKA

Aktualność danych:

GAGAJEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (9 osób).

Na początku 2020 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

kobiet

Męska forma nazwiska to GAGAJEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAGAJEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie9 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • wielkopolskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).