Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAGUCKI

Aktualność danych:

GAGUCKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (11 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 26 osób, z czego:

26

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GAGUCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2915. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAGUCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • lubelskie3 mężczyzn

  • mazowieckie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).