Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GAIŃSKA

Aktualność danych:

GAIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (97 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

180

kobiet

Męska forma nazwiska to GAIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2786. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GAIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • małopolskie5 kobiet

  • mazowieckie7 kobiet

  • podlaskie97 kobiet

  • pomorskie7 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet

  • wielkopolskie16 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).